Sanseintegration

Sanseintegrationsterapi

og

sansemotorisk træning

Sanseintegrationsterapi og sansemotorik beskæftiger sig med barnets grundlæggende motoriske udvikling og hjernens evne til at bearbejde sanseindtryk tilfredsstillende. 


Sanseintegration omhandler således hjernens evne til at sortere, organisere og bearbejde sanseindtryk samt regulere og modulere, dvs. hæmme eller fremme, information.


Sansemotorik betegnes også som grundmotorik, og danner grundlag for barnets motoriske udvikling, såvel som barnets sociale- og kognitive, samt den fysiske udvikling. 


Sansemotorik er det samspil der foregår mellem sanser, krop og hjerne, og som ligger til grund for vores bevægelser, reaktioner, adfærd og følelser.


Hvis sanseintegrationen er mangefuld eller utilstrækkelig, vil det således kunne påvirke barnets videre udvikling og dets evne til at udfolde og udnytte sit fulde potentiale.