Hypnoterapi


Hypnoterapi

Hypnoterapi en terapeutisk form for hypnose. Den hypnotiske tilstand kan sammenlignes med den tilstand du er i, når du for eksempel "dagdrømmer". Denne tilstand giver lettere adgang til dit underbevidste sind,  som anses for et velorganiseret system af følelser, tanker og oplevelser. Det ubevidste sind har til opgave at beskytte os mod farlige situationer og denne forsvarsmekanisme bygger netop på tidligere erfaringer som vi har gjort os gennem livet.  I nogle situationer kan denne forsvarsmekanisme dog handle uhensigtsmæssig og derved skabe uønsket adfærd, som det  for eksempel ses hos højdeskræk og eksamensangst. Denne form for adfærd kan opleves som ganske invaliderende for den ramte.

 

Ved hjælp af hypnoterapien  kan man skabe varig forandring i det underbevidste sind. Ved at hjælpe bevidstheden med at opnå en modtagelig tilstand kan adfærdsmønstrene ændres. Der arbejdes med positive forslag og teknikker fra gestalt - og indre barn terapien, samt regression, reframing og progression. 

Denne behandlingsform er meget effektiv til ændring af gamle vaner, fastlåste holdninger, samt behandling af uønskede følelser.


Når du er i hypnose befinder du dig i en vågen og meget koncentreret tilstand, samtidigt vil du føle en dyb fornemmelse af afslappethed. Du er hele tiden bevidst om hvad der bliver sagt og intet kan ske i mod dit ønske. Du har til ethver tidspunkt mulighed for selvstændigt at  komme ud af hypnosen.


Forud hver session ligger altid en samtale hvor vi aftaler forventninger til behandlingen, samt afklarer spørgsmål.


Den første behandling varer 90 min. og de efterfølgende 60 min.

Hypnoterapi kan være gavnlig ved:

 • Fobier
 • Vrede
 • Rygning
 • Søvnbesvær
 • Højdeskræk
 • Dårlige vaner
 • Eksamensangst
 • Vægtproblemer
 • Nedtrykthed
 • Nervøsitet
 • Agression
 • Allergier
 • Smerter
 • Jalousi
 • Stress
 • Sorg