Symptomer

Symptomer på en mangelfuld eller forstyrret sanseintegration


 • Børn med usikker balance
 • Klodsede bevægelser / usikker motorik/ støder ind i ting
 • Børn og unge med transportsyge
 • Børn som er bagud i deres motoriske udvikling (fx. længe om at sidde, kravle eller gå)
 • Børn og unge med dårlig søvn, afbrudt søvnmønster eller lang indsovningstid
 • Indlæringsvanskeligheder, læse – og stavevanskeligheder
 • Udtalelsesvanskeligheder/ sprolige udfordringer
 • Børn med synsproblemer/ koordination af øjenbevægelserne
 • Børn født for tidligt - præmature børn
 • Børnmed fødselstraume/ vanskeligt fødselsforløb
 • Børn som er adopteret
 • Børn med kropslig uro
 • Børn der har svært ved berøring
 • Børn der udviser angst
 • Koordinationsproblemer
 • Udfordringer i at indgå i sociale relationer
 • Børn som er udadreagerende, bider eller slår
 • Børn der har svært ved følelsesregulering
 • Sløve børn
 • Sensitive børnListen er ikke udtømmende, og ofte vil barnet udvise udfordringer på flere niveauer.